Trang chủ > Hiểu biết > Nội dung
Tiêu thụ điện năng thấp, kích thước nhỏ
- Apr 25, 2018 -

Màn hình tinh thể lỏng, viết tắt tiếng Anh cho tên đầy đủ LCD là Liquid Crystal Display, là một loại màn hình phẳng. Được sử dụng để hiển thị màn hình TV và máy tính. Màn hình hiển thị có những ưu điểm về mức tiêu thụ điện năng thấp, kích thước nhỏ và bức xạ thấp.

Màn hình tinh thể lỏng sử dụng hai dung dịch tinh thể lỏng trong vật liệu phân cực, để khi dòng điện đi qua chất lỏng, các tinh thể được sắp xếp lại để đạt được hình ảnh.

Màn hình tinh thể lỏng (LCD) Một loại màn hình được sử dụng cho đồng hồ kỹ thuật số và nhiều máy tính xách tay. Màn hình LCD sử dụng hai mảnh vật liệu phân cực giữa đó là một dung dịch tinh thể lỏng. Khi dòng điện đi qua chất lỏng, các tinh thể được sắp xếp lại sao cho ánh sáng không thể truyền qua chúng. Do đó, mỗi tinh thể giống như một màn trập, cho phép ánh sáng truyền qua và chặn ánh sáng. Màn hình tinh thể lỏng (LCD) hiện đang phát triển các sản phẩm khoa học, công nghệ và thông tin hướng tới mục tiêu nhẹ, mỏng, ngắn và nhỏ. Tất nhiên, các sản phẩm hiển thị với một lịch sử lâu dài ở ngoại vi của máy tính cũng không ngoại lệ. Dưới tiền đề là di động và di động, phương pháp hiển thị truyền thống, chẳng hạn như màn hình hiển thị CRT và bảng hiển thị LED, phải chịu các yếu tố như âm lượng quá mức hoặc mức tiêu thụ điện năng lớn, không đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dùng. Sự phát triển của công nghệ hiển thị tinh thể lỏng chính xác phù hợp với xu hướng hiện tại của sản phẩm thông tin, cho dù đó là màn hình góc phải, tiêu thụ điện năng thấp, kích thước nhỏ, hoặc bức xạ bằng không, vv, có thể cho phép người dùng tận hưởng môi trường trực quan tốt nhất.